Mieszkanie nr 3 w budynku AB

Mieszkanie nr 3 w bloku AB

Jemiołuszki

Numer lokalu 3
Numer klatki A
Metraż 51,18 m2
Piętro parter
Projekt mieszkania

Pobierz

Wizualizacja Pobierz

Osiedle Jemiołuszki

Najnowsza inwestycja Orion – Osiedle Jemiołuszki. Inwestycja została zlokalizowana na obszarze aktualnie najprężniej rozwijającej się dzielnicy Lublina przy ulicy Jemiołuszki

Dobre połączenie z siecią komunikacyjną a także niewielka odległość od obwodnicy Lublina umożliwiają mieszkańcom wygodne przemieszczanie się zarówno na obszarze miasta jak i poza jego granicami.

Zarezerwuj mieszkanie

  Po wysłaniu zgłoszenia rezerwacji skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić dalsze kroki.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edward Leńczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ORION Edward Leńczuk z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 2,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rezerwacji mieszkania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do końca bieżącego roku kalendarzowego,
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji rezerwacji.

  Pozostałe mieszkania

  Budynek Nr lokalu Metraż (m2) Ilość pokoi Piętro Status Szczegóły
  AB 1 56,17 3 parter wolne Zobacz więcej
  AB 2 69,06 4 parter wolne Zobacz więcej
  AB 3 51,18 3 parter wolne Zobacz więcej
  AB 4 38,15 2 parter sprzedane Zobacz więcej
  AB 5 38,60 2 parter sprzedane Zobacz więcej
  AB 6 25,46 1 parter sprzedane Zobacz więcej
  AB 7 44,02 2 parter wolne Zobacz więcej
  AB 8 40,39 2 parter sprzedane Zobacz więcej
  AB 9 56,23 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
  AB 10 69,06 4 pierwsze wolne Zobacz więcej
  AB 11 51,18 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
  AB 12 38,15 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  AB 13 38,60 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  AB 14 25,54 1 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  AB 15 44,02 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  AB 16 54,75 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
  AB 17 56,23 3 drugie wolne Zobacz więcej
  AB 18 69,06 4 drugie sprzedane Zobacz więcej
  AB 19 51,18 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
  AB 20 38,15 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  AB 21 38,60 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  AB 22 25,48 1 drugie sprzedane Zobacz więcej
  AB 23 44,02 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  AB 24 54,75 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
  AB 25 56,23 3 trzecie wolne Zobacz więcej
  AB 26 69,06 4 trzecie wolne Zobacz więcej
  AB 27 51,18 3 trzecie wolne Zobacz więcej
  AB 28 38,15 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  AB 29 38,60 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  AB 30 25,50 1 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  AB 31 40,22 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  AB 32 52,18 3 trzecie wolne Zobacz więcej
  AB 33 40,39 2 parter sprzedane Zobacz więcej
  AB 34 44,02 2 parter wolne Zobacz więcej
  AB 35 25,60 1 parter sprzedane Zobacz więcej
  AB 36 38,60 2 parter wolne Zobacz więcej
  AB 37 38,15 2 parter zarezerwowane Zobacz więcej
  AB 38 51,18 3 parter wolne Zobacz więcej
  AB 39 69,06 4 parter wolne Zobacz więcej
  AB 40 56,15 3 parter wolne Zobacz więcej
  AB 41 54,75 3 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  AB 42 44,02 2 pierwsze wolne Zobacz więcej
  AB 43 25,48 1 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  AB 44 38,60 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  AB 45 38,15 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  AB 46 51,18 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
  AB 47 69,06 4 pierwsze wolne Zobacz więcej
  AB 48 56,24 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
  AB 49 54,75 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
  AB 50 44,02 2 drugie wolne Zobacz więcej
  AB 51 25,48 1 drugie sprzedane Zobacz więcej
  AB 52 38,60 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  AB 53 38,15 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  AB 54 51,18 3 drugie wolne Zobacz więcej
  AB 55 69,06 4 drugie wolne Zobacz więcej
  AB 56 56,24 3 drugie wolne Zobacz więcej
  AB 57 52,18 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  AB 58 40,22 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  AB 59 25,48 1 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  AB 60 38,60 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  AB 61 38,15 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  AB 62 51,18 3 trzecie wolne Zobacz więcej
  AB 63 69,06 4 trzecie zarezerwowane Zobacz więcej
  AB 64 56,24 3 trzecie wolne Zobacz więcej
  C 1 56,24 3 parter wolne Zobacz więcej
  C 2 69,06 4 parter wolne Zobacz więcej
  C 3 51,18 3 parter wolne Zobacz więcej
  C 4 38,15 2 parter sprzedane Zobacz więcej
  C 5 38,60 2 parter sprzedane Zobacz więcej
  C 6 25,40 1 parter sprzedane Zobacz więcej
  C 7 44,03 2 parter zarezerwowane Zobacz więcej
  C 8 40,39 2 parter sprzedane Zobacz więcej
  C 9 56,24 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
  C 10 69,06 4 pierwsze wolne Zobacz więcej
  C 11 51,18 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
  C 12 38,15 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  C 13 38,60 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  C 14 25,48 1 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  C 15 44,03 2 pierwsze zarezerwowane Zobacz więcej
  C 16 54,75 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
  C 17 56,24 3 drugie wolne Zobacz więcej
  C 18 69,06 4 drugie wolne Zobacz więcej
  C 19 51,18 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
  C 20 38,15 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  C 21 38,60 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  C 22 25,48 1 drugie sprzedane Zobacz więcej
  C 23 44,03 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  C 24 54,75 3 drugie wolne Zobacz więcej
  C 25 56,24 3 trzecie wolne Zobacz więcej
  C 26 69,06 4 trzecie wolne Zobacz więcej
  C 27 51,18 3 trzecie wolne Zobacz więcej
  C 28 38,15 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  C 29 38,60 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  C 30 25,48 1 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  C 31 40,23 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  C 32 52,18 3 trzecie wolne Zobacz więcej
  D 1 55,79 3 parter zarezerwowane Zobacz więcej
  D 2 30,01 1 parter zarezerwowane Zobacz więcej
  D 3 36,23 2 parter sprzedane Zobacz więcej
  D 4 29,49 1 parter wolne Zobacz więcej
  D 5 37,30 2 parter zarezerwowane Zobacz więcej
  D 6 54,82 3 parter wolne Zobacz więcej
  D 39 39,91 2 parter zarezerwowane Zobacz więcej
  D 40 36,72 2 parter zarezerwowane Zobacz więcej
  D 41 36,84 2 parter sprzedane Zobacz więcej
  D 42 57,62 3 parter wolne Zobacz więcej
  D 43 41,04 2 parter sprzedane Zobacz więcej
  D 7 55,79 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
  D 8 43,62 2 pierwsze wolne Zobacz więcej
  D 9 36,23 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  D 10 29,49 1 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  D 11 37,30 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  D 12 54,85 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
  D 44 39,91 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  D 45 36,72 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  D 46 36,64 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
  D 47 57,62 3 pierwsze zarezerwowane Zobacz więcej
  D 48 54,42 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
  D 13 55,79 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
  D 14 43,62 2 drugie zarezerwowane Zobacz więcej
  D 15 36,23 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  D 16 29,49 1 drugie sprzedane Zobacz więcej
  D 17 37,30 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  D 18 54,85 3 drugie wolne Zobacz więcej
  D 49 39,91 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  D 50 36,72 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  D 51 36,64 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
  D 52 57,62 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
  D 53 54,42 3 drugie wolne Zobacz więcej
  D 19 55,79 3 trzecie wolne Zobacz więcej
  D 20 43,62 2 trzecie wolne Zobacz więcej
  D 21 36,23 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  D 22 29,49 1 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  D 23 37,30 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  D 24 54,85 3 trzecie wolne Zobacz więcej
  D 54 39,91 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  D 55 36,72 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  D 56 36,64 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
  D 57 57,62 3 trzecie zarezerwowane Zobacz więcej
  D 58 54,42 3 trzecie zarezerwowane Zobacz więcej
  D 25 55,79 3 czwarte sprzedane Zobacz więcej
  D 26 43,62 2 czwarte wolne Zobacz więcej
  D 27 36,23 2 czwarte sprzedane Zobacz więcej
  D 28 54,72 3 czwarte wolne Zobacz więcej
  D 29 59,33 3 czwarte wolne Zobacz więcej
  D 30 55,79 3 piąte sprzedane Zobacz więcej
  D 31 43,62 2 piąte zarezerwowane Zobacz więcej
  D 32 36,23 2 piąte sprzedane Zobacz więcej
  D 33 54,72 3 piąte sprzedane Zobacz więcej
  D 34 59,33 3 piąte wolne Zobacz więcej
  D 35 42,63 2 szóste sprzedane Zobacz więcej
  D 36 58,70 3 szóste sprzedane Zobacz więcej
  D 37 54,72 3 szóste sprzedane Zobacz więcej
  D 38 59,33 3 szóste wolne Zobacz więcej