Nowe mieszkania w budynku D

Wybierz piętro

Budynek Nr lokalu Metraż (m2) Ilość pokoi Piętro Status Szczegóły
D 1 55,79 3 parter sprzedane Zobacz więcej
D 2 30,01 1 parter sprzedane Zobacz więcej
D 3 36,23 2 parter sprzedane Zobacz więcej
D 4 29,49 1 parter sprzedane Zobacz więcej
D 5 37,30 2 parter sprzedane Zobacz więcej
D 6 54,82 3 parter sprzedane Zobacz więcej
D 39 39,91 2 parter sprzedane Zobacz więcej
D 40 36,72 2 parter sprzedane Zobacz więcej
D 41 36,84 2 parter sprzedane Zobacz więcej
D 42 57,62 3 parter sprzedane Zobacz więcej
D 43 41,04 2 parter sprzedane Zobacz więcej
D 7 55,79 3 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
D 8 43,62 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
D 9 36,23 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
D 10 29,49 1 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
D 11 37,30 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
D 12 54,85 3 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
D 44 39,91 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
D 45 36,72 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
D 46 36,64 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
D 47 57,62 3 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
D 48 54,42 3 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
D 13 55,79 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
D 14 43,62 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
D 15 36,23 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
D 16 29,49 1 drugie sprzedane Zobacz więcej
D 17 37,30 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
D 18 54,85 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
D 49 39,91 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
D 50 36,72 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
D 51 36,64 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
D 52 57,62 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
D 53 54,42 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
D 19 55,79 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
D 20 43,62 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
D 21 36,23 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
D 22 29,49 1 trzecie sprzedane Zobacz więcej
D 23 37,30 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
D 24 54,85 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
D 54 39,91 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
D 55 36,72 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
D 56 36,64 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
D 57 57,62 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
D 58 54,42 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
D 25 55,79 3 czwarte sprzedane Zobacz więcej
D 26 43,62 2 czwarte sprzedane Zobacz więcej
D 27 36,23 2 czwarte sprzedane Zobacz więcej
D 28 54,72 3 czwarte sprzedane Zobacz więcej
D 29 59,33 3 czwarte sprzedane Zobacz więcej
D 30 55,79 3 piąte sprzedane Zobacz więcej
D 31 43,62 2 piąte sprzedane Zobacz więcej
D 32 36,23 2 piąte sprzedane Zobacz więcej
D 33 54,72 3 piąte sprzedane Zobacz więcej
D 34 59,33 3 piąte sprzedane Zobacz więcej
D 35 42,63 2 szóste sprzedane Zobacz więcej
D 36 58,70 3 szóste sprzedane Zobacz więcej
D 37 54,72 3 szóste sprzedane Zobacz więcej
D 38 59,33 3 szóste sprzedane Zobacz więcej

dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500