Nowe mieszkania w budynku N5

Wybierz piętro

Budynek Nr lokalu Metraż (m2) Ilość pokoi Piętro Status Szczegóły
N5 22 30,17 1 parter sprzedane Zobacz więcej
N5 23 53,66 3 parter wolne Zobacz więcej
N5 24 35,02 2 parter wolne Zobacz więcej
N5 25 55,04 2 parter wolne Zobacz więcej
N5 1 54,27 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N5 2 53,13 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N5 3 38,34 2 pierwsze wolne Zobacz więcej
N5 4 58,75 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N5 13 66,42 4 pierwsze wolne Zobacz więcej
N5 14 50,67 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N5 15 58,54 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N5 26 40,31 2 pierwsze wolne Zobacz więcej
N5 27 53,66 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N5 28 35,02 2 pierwsze wolne Zobacz więcej
N5 29 54,65 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N5 5 54,27 3 drugie wolne Zobacz więcej
N5 6 53,13 3 drugie wolne Zobacz więcej
N5 7 38,34 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N5 8 58,75 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
N5 16 66,42 4 drugie wolne Zobacz więcej
N5 17 50,67 3 drugie wolne Zobacz więcej
N5 18 58,54 3 drugie wolne Zobacz więcej
N5 30 40,31 2 drugie wolne Zobacz więcej
N5 31 53,66 3 drugie zarezerwowane Zobacz więcej
N5 32 35,02 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N5 33 54,64 3 drugie wolne Zobacz więcej
N5 9 54,27 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N5 10 53,13 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N5 11 38,34 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N5 12 58,75 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N5 19 66,42 4 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N5 20 50,67 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N5 21 58,54 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N5 34 40,31 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N5 35 53,66 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N5 36 35,02 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N5 37 54,64 3 trzecie wolne Zobacz więcej

dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500