Nowe mieszkania w budynku N4

Wybierz piętro

Budynek Nr lokalu Metraż (m2) Ilość pokoi Piętro Status Szczegóły
N4 1 53,96 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 2 32,21 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 3 35,54 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 4 67,81 4 parter wolne Zobacz więcej
N4 16 53,96 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 17 32,19 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 18 35,49 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 19 58,77 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 31 53,96 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 32 32,21 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 33 35,49 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 34 58,77 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 46 43,01 2 parter wolne Zobacz więcej
N4 47 35,90 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 48 54,09 3 parter zarezerwowane Zobacz więcej
N4 49 37,32 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 50 38,58 2 parter wolne Zobacz więcej
N4 66 57,15 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 67 34,61 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 68 33,11 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 69 54,34 3 parter wolne Zobacz więcej
N4 82 41,15 2 parter wolne Zobacz więcej
N4 83 35,99 2 parter wolne Zobacz więcej
N4 84 35,91 2 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 85 62,34 4 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 86 34,41 4 parter sprzedane Zobacz więcej
N4 5 53,96 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 6 32,21 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
N4 7 35,54 2 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 8 67,81 4 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 20 53,96 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 21 32,19 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
N4 22 35,49 2 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 23 58,77 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 35 53,96 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 36 32,21 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
N4 37 35,49 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
N4 38 58,77 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 51 66,07 4 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 52 35,90 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
N4 53 54,09 3 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
N4 54 36,97 2 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 55 38,58 2 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 70 57,15 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 71 34,61 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
N4 72 33,11 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
N4 73 54,34 3 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 87 41,15 2 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 88 35,99 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
N4 89 35,91 2 pierwsze sprzedane Zobacz więcej
N4 90 62,34 4 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 91 34,41 2 pierwsze wolne Zobacz więcej
N4 9 53,96 3 drugie wolne Zobacz więcej
N4 10 32,21 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 11 35,54 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 12 67,81 4 drugie wolne Zobacz więcej
N4 24 53,96 3 drugie wolne Zobacz więcej
N4 25 32,19 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 26 35,49 2 drugie wolne Zobacz więcej
N4 27 58,77 3 drugie wolne Zobacz więcej
N4 39 53,96 3 drugie wolne Zobacz więcej
N4 40 32,21 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 41 35,49 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 42 58,77 3 drugie wolne Zobacz więcej
N4 56 66,07 4 drugie wolne Zobacz więcej
N4 57 35,90 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 58 54,09 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 59 36,97 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 60 38,58 2 drugie wolne Zobacz więcej
N4 74 57,15 3 drugie wolne Zobacz więcej
N4 75 34,61 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 76 33,11 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 77 54,34 3 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 92 41,15 2 drugie wolne Zobacz więcej
N4 93 35,99 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 94 35,91 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 95 62,34 4 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 96 34,41 2 drugie sprzedane Zobacz więcej
N4 13 69,22 4 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 14 50,90 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 15 67,81 4 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 28 53,96 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 29 47,71 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 30 76,76 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 44 50,85 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 45 58,77 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 61 66,07 4 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 62 35,90 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 63 54,09 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 64 36,97 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 65 38,58 2 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 78 57,15 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 79 34,61 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 80 33,11 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 81 60,84 3 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 97 47,23 3 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 98 35,99 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 99 35,91 2 trzecie sprzedane Zobacz więcej
N4 100 62,34 4 trzecie wolne Zobacz więcej
N4 101 34,41 2 trzecie wolne Zobacz więcej

dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach
700 – 1500